Referanseprosjekter

Blålysbygget Fauske

Fakta: Byggherre: Fauske KommuneTotalentreprenør: Fauskebygg AS, Rørlegger’n Fauske AS & Roald Madsen ASByggestart: November 2021Overlevert anlegg: Juni 2023Areal nybygg: 4750 m2Leveranser: Varme, sanitær og sprinklerSted: Krokdalsmyra, Fauske kommune

Les mer her

Salmobreed Salten

Fakta: Byggherre: Salmobreed Salten ASTotalentreprenør: Artec Aqua ASByggestart: September 2016Overlevert anlegg: Oktober 2018Areal nybygg: 8 800 m2Leveranser: Varme og sanitærSted: Sørfjord, Sørfold kommune

Les mer her

Nordnorsk Stamfisk

Fakta: Byggherre: Nordnorsk Stamfisk ASTotalentreprenør: Artec Aqua ASByggestart: November 2013Overlevert anlegg: Mai 2015Areal nybygg: 3760 m2Leveranser: Varme og sanitærSted: Leines, Steigen kommune, Nordland fylke.

Les mer her

Forsan Smoltanlegg

Fakta: Byggherre: Cermaq ASTotalentreprenør: Fauskebygg AS og Artec Aqua ASByggestart: Mai 2015Overlevert anlegg: November 2016Areal nybygg: 10 000 m2Leveranser: Varme, sanitær, sprinkler, vaskeanleggog oksygenanlegg.Sted: Forsan, Steigen kommune

Les mer her

Valnesfjord Helsesportssenter

Fakta: Byggherre: Valnesfjord Helsesportssenter ASTotalentreprenør: Rørlegger’n Fauske, FauskebyggByggestart: Sept 2019Overlevert anlegg: Sept 2020Areal renovering: ca 1500m2 fordelt på tre etasjer.Leveranser: Varme, sanitær og sprinklerSted: Valnesfjord, Fauske kommune

Les mer her

Leinesfjord Omsorgsboliger

Fakta: Byggherre: Steigen kommuneTotalentreprenør: Varde bygg AS & Rognan byggsenter ASByggestart: Mai 2020Overlevert anlegg: Des 2021Areal nybygg: ca 900m2Leveranser: Varme, sanitær og sprinklerSted: Leinesfjord, Steigen kommune

Les mer her

Junkerdal tollsted

300 meter fra riksgrensen til Sverige jobber Rørlegger´n Fauske med sanitær- og varmeanlegget på nye Graddis tollstasjon. Før arbeidet kunne ta til måtte imidlertid alt av infrastruktur som vei, vann og strøm på plass. Mellomriksveien til riksgrensen over Junkerdal og Graddis i Nordland ble åpnet i 1974. Det hører til historien at den første tiden …

Les mer her